Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej organizowany jest w Jasieńcu od 2007 roku. Każdego roku, na początku października odbywają się przesłuchania konkursowe, by później najlepsi recytatorzy zaprezentowali się w Dniu Papieża podczas Koncertu Laureatów w Kościele Parafialnym w Jasieńcu.

Młodzież przygotowuje jeden utwór o tematyce religijnej dowolnego autora.

 

 

REGULAMIN’ 2013

przesłuchania w dniu 10 października 11 października* 2013 o godz. 10:00

I. Cel konkursu:
- popularyzacja poezji i prozy o treściach religijnych autorów duchownych i świeckich
- pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka polskiego
- stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania zdolności recytatorskich

II. Kategorie wiekowe uczestników:
- I kategoria: 10-12 lat (kl. IV -VI)
- II kategoria: 13-15 lat (klasy gimnazjalne)
- III kategoria: 16-24 lat (szkoła średnia/studenci)

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. W kategoriach I, II, III uczestnik prezentuje jeden utwór (wiersz lub prozę) dowolnego autora o tematyce religijnej.
2. Czas wykonania utworu: do 5 minut.

IV. Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora konkursu pisemnego zgłoszenia do 27.09.2013r.  Zgłoszenie winno zawierać:
- imię i nazwisko recytatora
- wiek recytatora
- tytuł utworu oraz pełne imię i nazwisko autora utworu
- nazwę i adres instytucji reprezentowanej
- imię i nazwisko opiekuna przygotowującego do konkursu.

V. Termin i miejsce przesłuchań:

10.10.2013, (czwartek) godz. 10:00 11.10.2013 (piątek) godz. 10:00
I kategoria wiekowa (szkoły podstawowe)
II i III kategoria wiekowa (gimnazjum i ponadgimnazj.)
(godziny mogą ulec zmianie ze wzgl. na liczbę uczestników)
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu, ul. Warecka 42

VII. Nagrody:
- w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy
- ew. udział w Koncercie Laureatów KRPR w Dniu Papieża, 16.padziernika w Kościele Parafialnym w Jasieńcu.

VIII. Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu, ul. Warecka 42
tel. 48/661-30-28

( * zmiana terminu ze względu na udział uczniów w olimpiadzie polonistycznej w dn. 10.10.)

 

 

LAUREACI KONKURSU:

2013 rok:

kategoria szkół podstawowych:  I miejsce: Julia Majak za utwór „W dobroci Twojej…” (Zb. Głuszyc) – PSP Zbrosza Duża; II miejsce: Piotr Pietrzak za utwór „Kain i Abel” (K. Iłłakowiczówna) – PSP Jasieniec; III miejsce: Karolina Walczak za utwór „Głośniej (A. Mickiewicz) – PSP Jasieniec; wyróżnienia: Julia Dzikołowska za utwór „Chrystus” (J.Tuwim) – PSP Zbrosza Duża, Wioletta Romaldowska za „Psalm 23″ – PSP Zbrosza Duża i Gabriela Krawczyk za utwór „Adam i Ewa” – PSP Jasieniec.

kategoria gimnazjum: I miejsce: Wiktoria Czamara za utwór „Wierzę” (R.Breitenbach) – Gimnazjum w Jasieńcu; II miejsce: Natalia Witkowska za utwór „Doświadczyć Boga” (R. Breitenbach) – Gimnazjum w Jasieńcu;

kategoria szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce: Albert Koprzywa za utwór „Wiara” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu; II miejsce: Klaudia Górniewicz za „Hymn o miłości” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu; III miejsce: Małgorzata Wasilin za utwór „Bóg był bliżej mnie” (L. Staff) – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu; wyróżnienie: Magda Kuźma za utwór „Schyłek wieku” (W. Szymborska) – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

 

2012 rok:

kategoria szkół podstawowych: I miejsce: Marta Krawczak, Jan Twardowski „O cokolwiek zapytasz?” -  Zbrosza Duża; II miejsce: Julia Dzikołowska, Jan Twardowski „Gwiazdy” -  Zbrosza Duża; III miejsce: Klaudia Binkiewicz, Paweł z Tarsu „Miłość” -Zbrosza Duża; wyróżnienia: Julita Krawczak, Ewelina Mruk, Oliwia Kuśmierska, Aleksandra Łapot, Wioletta Romaldowska

kategoria szkoły ponadgimnazjalnej:I miejsce: Magdalena Kuźma, Juliusz Słowacki „Proporoczy wiersz” -  Jasieniec; II miejsce: Aleksandra Nikiel, Ks. Jan Twardowski „Spieszmy się kochać ludzi” – Jasieniec; III miejsce: Edyta Prokop, Matka Teresa z Kalkuty „Modlitwa”; wyróżnienia: Klaudia Górniewicz, Małgorzata Wasilin.

 

 

2011 rok:

w kategorii uczniów szkół podstawowych: I miejsce: KLAUDIA BINKIEWICZ – Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej II miejsce: WIKTORIA CZAMARA – Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej III miejsce: Mikołaj Ługowski – Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Wyróżnienie: Oliwia Kuśmierska i Julia Dzikołowska – Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej

w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych: I miejsce: MAGDALENA GRETKA – Gimnazjum Publiczne w Jasieńcu II miejsce: EMILIA WERBANOWSKA – Gimnazjum Publiczne w Jasieńcu

w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce: KATARZYNA KRÓL – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Jasieńcu II miejsce: ANGELIKA MIRGOS – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu III miejsce: ALEKSANDRA NIKIEL – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Wyróżnienie: Dorota Grabarczyk i Ruta Żukaskaute – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

 

2010 rok

Nie odbył się

 

2009 rok:

(14.10.2009 – dodatkowe przesłuchania dla uczniów PSP w Jasieńcu) I kategoria wiekowa: I miejsce – Magdalena Gretka „Hymn” J. Słowackiego II miejsce - Marianna Białek „Naucz się dziwić” Ks. Twardowski II miejsce – Anna Opalińska „To było w duchu Ojcze, a tymczasem: J. Slowacki III miejsce - Anita Stasiak „Biegnę do Ciebie, Jezu” J. Szuba III miejsce – Aleksandra Jakubowska  „Sprawiedliwość” J. Twardowski

I kategoria wiekowa (szkoły podstawowe): I miejsce – Olga Kowalczyk „Częstochowska Pani” Zofia Jasnota II miejsce – Dawid Krawczak „O cokolwiek zapytasz” J. Twardowski III miejsce – Natalia Witkowska „Anioł Stróż” III miejsce – Patrycja Łapot „Człowiek” Jan Twardowski wyróżnienie – Wiktoria Czamara „Piękno przyrody” Izabela Rudnicka (wszyscy uczestnicy to uczniowie PSP w Zbroszy Dużej)

II kategoria wiekowa (Gimnazjum):  I miejsce  Ewelina Krześniak  "Ojciec" Ks. Tadeusz Olpiński II miejsce Marta Górka  "Sosna Polska" Jan Paweł II  II miejsce Paulina Sotek  "Pan w białej szacie" autor nieznany III miejsce Angelika Drewicz  "Polonijna pieśń o Papieżu-rodaku"  Mieczysław Szwej III miejsce Mateusz Muranowicz "Syn ziemi swojej" Zdzisław Łączkowski

III kategoria wiekowa (Szkoła Średnia): GRAND PRIX Ruta Żukauskaite  "Rozważania na podstawie Ewangelii Jana" II miejsce Arkadiusz Korzyniewski "Żałobna cisza" K. Kawińska III miejsce Agnieszka Pawlicka  "Spieszmy się" Ks. Jan Twardowski wyróżnienie Martyna Kusak  "Hymn o miłości" 1 Kor. 13, 1-13 wyróżnienie Anna Mistrzyk  "Wspomnienia" M. Wrzos

 

2008 rok:

szkoła podstawowa:
I miejsce: Bartlomiej Lapot za utwór „Zaczekaj” Jana Twardowskiego /Zbrosza Duza/; Anna Opalinska za ” Co prosi o milosc” Jana Twardowskiego /Jasieniec/ ; Paulina Gnap za utwór „Matka Boska z Warszawy” Jana Twardowskiego /Jasieniec/ II miejsce: Katarzyna Bańkowska za „Gwiazdy” Jana Twardowskiego /Zbrosza Duża/ ; Paulina Cieœlak za utwór „Kain i Abel” K.Iłłakowiczównej /Jasieniec/ ; Magdalena Gretka za „Sprawiedliwoœć” Jana Twardowskiego / Jasieniec/ wyróżnienia: Dawid Foltyn, Damian Budyta, Karolina Macierzyńska, Marianna Bialek, Emilia Werbanowska, Natalia Dyga, Katarzyna Michalak.
Opiekunami przygotowujacymi recytatorów byli: p. Elzbieta Pietrzak, p. Krystyna Merska, p. Anna Lukasiak, Jadwiga Smolinska, p. Anna Lukasiak.

w kategorii szkol gimnazjalnych
I miejsce: Magdalena Gorska za „Naucz się dziwic” Jana Twardowskiego /Jasieniec/ wyroznienie: Klaudia Janus

• w kategorii szkol ponadgimnazjalnych
I miejsce: Agnieszka Pawlicka za utwor bez tytulu ks. Jana Twardowskiego ; Piotr Kruszewski za „Zdjecie z krzyza” Jana Twardowskiego II miejsce: Aleksandra Szlazak za „Spieszmy się kochac ludzi” Jana Twardowskiego wyroznienie: Arkadiusz Korzeniewski.
Opiekunkami przygotowujacymi recytatorow były: p. Aneta Lewandowska i p. Hanna Grabowska.

 

 

2007 rok:

szkoła podstawowa:

I miejsce Konrad Ługowski, lat 12 – Jan Twardowski „Sprawiedliwość” Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej (op. Elżbieta Pietrzak) ; II miejsce  Mateusz Klepacz, lat 11 – Jan Twardowski „Aniele Boży” Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu (op. Wanda Tkaczyk); III miejsce  Damian Romaldowski, lat 10 – Anna Świrszczyńska „Powrót” Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej (op. Elżbieta Pietrzak)  Marianna Białek, lat 10 – Maria Konopnicka „Łatwo jest sądzić innych”  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu (op. Wanda Tkaczyk)  Paulina Cieślak, lat 10 – „Legenda o książce” Janina Osińska Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu (op. Anna Łukasiak); IV miejsce:  tj, wyróżnienia: Dominika Zawadzka, lat 12 – Jan Twardowski „Bliscy i oddaleni” Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej (op. Elżbieta Pietrzak)  Dagmara Brzezińska, lat 12 – „Drogi” nieznany autor Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu (op. Wanda Tkaczyk) Katarzyna Michalak, Jan Sochoń, wiersz bez tytułu Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu (op. Wanda Tkaczyk)  Anna Opalińska, lat 10 – „Spieszmy się kochać ludzi” ks. Jan Twardowski Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu (op. Wanda Tkaczyk)

szkoła średnia:

I miejsce: Angelika Okolus, „Spieszmy się kochać ludzi” ks. Jana Twardowskiego; II miejsce: Wioleta Krasowska, „Hymn o miłości” Pismo św. List do Koryntian oraz Piotr Kruszewski, „Modlitwa” Bułat Okudżawa III miejsce: Anna Tomasik, „Milczymy” ks. Jan Twardowski oraz Kinga Suchecka, „Jest” Ks. Jan Twardowski IV miejsce: Mateusz Nowakowski, „Słyszę” ks. Jan Sochoń

 

Dzień Papieski 2011.

Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

 

 

 

Dzień Papieski 2013.

Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2013

 • Powiększ zdjęcie Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Jasieńcu 2012

  Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Jasieńcu 2012

 • Powiększ zdjęcie Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Jasieńcu 2012

  Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Jasieńcu 2012

 • Powiększ zdjęcie Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Jasieńcu 2012

  Koncert Laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej w Jasieńcu 2012

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2012

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2012

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2012

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2012

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2012

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2012

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2011

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2011

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2011

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2011

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2009

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2008

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2008

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2008

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2008

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2008

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2008

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2007

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2007

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2007

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2007

 • Powiększ zdjęcie Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2007

  Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej'2007