biblioteki w pobliżu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu

im. W. S. Laskowskiego w Grójcu
ul. Piłsudskiego 3
05-600 Grójec

tel. + 48 664-33-71 w.17 (wyp.dla dorosłych), 664-33-71 w. 16 (czytelnia), 664-06-23 (wyp. dla dzieci i mł.), 664-33-71 w. 15 (dyrekcja i administracja)

http://biblioteka.grojecmiasto.pl e-mail: biblioteka@bibliotekagrojec.pl

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce

ul.Warszawska 45
05 - 660 Warka
Tel./fax 48 667-36-45

http://www.biblioteka.warka.pl   e-mail:mgbpwarka@op.pl

3. Biblioteka na Koszykowej – Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
 
Dział Informacyjno – Bibliograficzny
tel.: 22 628-31-38,  22 5374-173
fax: 22-5374-073
e-mail: Informatorium@koszykowa.pl
 
Dział Instrukcyjno-Metodyczny
tel.: 22 5374-184
fax: 22-626-10-56
e-mail: Dzial.Instrukcyjno.Metodyczny@koszykowa.pl