statystyka biblioteczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2018

 1. W roku 2017 funkcjonowały: siedziba główna w Jasieńcu i filia w Zbroszy Dużej.
 2. Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty: 2,5
 3. Czytelnicy: 634 osoby (Jasieniec: 528, Zbrosza Duża: 106)
 4. Wypożyczenia: 7.771 (książki: 7.670, czasopisma: 101)
 5. Zakupy księgozbioru:  603 wolum o wartości 19.000 zł (dotacja: 7.000zł, śr. własne: 12.000zł)
 • Jasieniec: 603 wolum o wartości 19.000zł (dotacja: 6.500zł, śr własne: 12.000zł)
 • Zbrosza Duża: 0 wolum. o wartości 0 zł (dotacja: 0 zł, śr. własne: 0 zł)

6. Stan księgozbioru: 19.098 wolum

 • Jasieniec: 15.659 wolum
 • Zbrosza Duża: 3.439 wolum

           (zakupiono w 2018r.: 603 wolum (wpłynęło w sumie 620), wycofano w 2018r.: 2.256 wolum)

         W roku 2018, w sierpniu, przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru, tzw. scontrum.

7. Liczba mieszkańców na dz. 30.06.2018: 5.374 mieszkańców; na dz. 31.12.2018: 5.363 mieszkańców

 

2017

 1. W roku 2017 funkcjonowały: siedziba główna w Jasieńcu i filia w Zbroszy Dużej.
 2. Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty: 2,5
 3. Czytelnicy: 587 osoby (Jasieniec: 483, Zbrosza Duża: 104)
 4. Wypożyczenia: 8.083 (książki: 7.909, czasopisma: 174)
 5. Zakupy księgozbioru:  659 wolum o wartości 18.500 zł (dotacja: 6.500zł, śr. własne: 12.000zł)
 • Jasieniec: 659 wolum o wartości 18.500zł (dotacja: 12.000zł, śr. własne: 6.500zł)
 • Zbrosza Duża: 0 wolum. o wartości 0 zł (dotacja: 0 zł, śr. własne: 0 zł)

6. Stan księgozbioru: 20.734 wolum (zakupiono łącznie: 659 wolum, wycofano: 917 wolum)

 

2014

 1. W roku 2013 funkcjonowały: siedziba główna, filia i punkt biblioteczny.
 2. Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty: 2,5
 3. Czytelnicy: 734 osoby (Jasieniec: 637, Zbrosza Duża: 97)
 4. Wypożyczenia: 9.427 (książki: 9.129, czasopisma: 298)
 5. Zakupy księgozbioru: 1.723 wolum o wartości 39.210zł (dotacja: 24.000zł, śr. własne: 15.210zł)
 • Jasieniec: 1.330 wolum o wartości 30.878,66zł (dotacja: 18.000zł, śr. własne: 12.878,66zł)
 • Zbrosza Duża: 393 wolum. o wartości 8.331,34zł (dotacja: 6.000zł, śr. własne: 2.331,34zł)

6. Stan księgozbioru: 19.942wolum (zakupiono łącznie: 1.723wolum, wycofano: 3.510 wolum)

 • Jasieniec: 14.472 wolum
 • Zbrosza Duża: 5.470 wolum

7. Liczba mieszkańców na dz. 30.06.2014: 5.370, na dz. 31.12.2014: 5.390.

 

2013

Dodatkowe informacje:

1. W roku 2013 funkcjonowały: siedziba główna, filia i punkt biblioteczny.

2. Księgozbiór w woluminach w siedzibie głównej i filii (razem) : 21.729 wolum.  W trakcie roku zakupiono 976 wolum. Wycofano 389 wolum.

3. Liczba czytelników na 100 mieszkańców: 15,2
Liczba czytelników: 822. Liczba mieszkańców: 5.394 (31.12.2013)

4. Liczba zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty: 2,5

 

oraz Statystyka bibliotek powiatu grójeckiego za 2012rok. (Tabela przygotowana przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie)

 

2012

oraz Statystyka bibliotek powiatu grójeckiego za 2012rok. (Tabela przygotowana przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie)


 

2011

 

oraz Statystyka bibliotek powiatu grójeckiego za 2011rok. (Tabela przygotowana przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie)

 

2010

KSIĘGOZBIÓR:

Księgozbiór w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu z Filią w Zbroszy Dużej na dzień 31.12.2010 to liczba: 21.544 wolum, tj.

 • 16.648 wolum. – Jasieniec:
  • zakup: 819 wolum.: 143- dotacja MKiDN (3.000zl), 676- dotacja budż. (11.210,50zł)
  • dary: 394 wolum o wart. 3.455zł
 •  4.896 wolum – Zbrosza Duża
  • zakup: 35 wolum. dotacja budżetowa (789.50zł)
  • dary: 65 wolum o wartości 85zł

Zakupiono więc 854 nowych pozycji książkowych na łączną sumę 15.000 zł, w tym z dotacji budżetowej Biblioteki przeznaczono: 12.000zł (711 wolum.) i z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedz. Narodowego otrzymaliśmy: 3.000zł (143 wolum.).  W darowiźnie przekazanych zostało: 459 wolum. na kwotę 3.540zł Serdecznie dziękujemy za przekazane książki do Biblioteki.  W sumie Biblioteka wzbogaciła się o 1.313 wolum.

CZYTELNICTWO:

31 grudnia 2010 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu  oraz Filii w Zbroszy Dużej i Punktach Bibliotecznych we Franciszkowie i Woli Łychowskiej mamy: 943 czytelników (392 osoby do lat 15) [+18]  w Gminie liczącej 5.393 mieszkańców
(stan zaludn. na 31.09.2010)

 Liczba Czytelników w poszczególnych bibliotekach:

 • 741 w Jasieńcu (+13 osób w stosunku do 2009r.)
 • 117 w Zbroszy Dużej (+3 osoby)
 • 42 we Franciszkowie  (+1 osoba)
 • 43  w Woli Boglewskiej  (- 2 osoby)

 W ciągu roku 2010 liczba wypożyczeń ogółem   w całej gminie wyniosła:  11.701 [-130]  w tym na miejscu: 414 i  czasopism (w całej gminie) wyniosła:  881

   17,49 Czytelników na 100 osób.
216,97 wypożyczeń na 100 osób
399,5 książek przypada na 100 mieszkańców

 Z czytelni Internetowej skorzystano: 4.306 razy (więcej o 998)

oraz Statystyka bibliotek powiatu grójeckiego za 2010rok. (Tabela przygotowana przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie)

 

 

2009 

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu z Filią w Zbroszy Dużej na dzień 31.12.2009  to liczba: 20.391 wolum, tj.  15.595 wolum. – Jasieniec i  4.796 wolum – Zbrosza Duża.

W roku 2009 zakupiono 557 nowych pozycji książkowych i 21 audiobooków na łączną sumę 12.700 zł, w tym:

 • z dotacji budżetowej Biblioteki przeznaczono: 10.000zł
 • z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy: 2.700zł

 W darowiźnie przekazanych zostało: 45 wolum. na kwotę 1.119,84zł. Serdecznie dziękujemy za przekazane książki do Biblioteki.

 

 CZYTELNICTWO

31 grudnia 2009 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu  oraz Filii w Zbroszy Dużej i Punktach Bibliotecznych we Franciszkowie i Woli Łychowskiej mamy: 925 czytelników (384 osób do lat 15)  w Gminie liczącej 5.383 mieszkańców
(stan zaludn. na 31.09.2009)

 Liczba Czytelników w poszczególnych bibliotekach:

 • 725 w Jasieńcu (-13 osób w stosunku do 2008r.)
 • 114 w Zbroszy Dużej (-1 osoba)
 • 41 we Franciszkowie  (+2 osoby)
 • 45  w Woli Boglewskiej  (- 6 osób)

 W ciągu roku 2009 liczba wypożyczeń:

 • -  książek (w całej gminie) wyniosła:  11.808
 • -  czasopism (w całej gminie) wyniosła:  564

  17,2 Czytelników na 100 osób.
229,8 wypożyczeń na 100 osób
378,8 książek przypada na 100 mieszkańców

Z czytelni Internetowej skorzystano: 3.308 razy (więcej o 1.158 !!)

oraz Statystyka bibliotek powiatu grójeckiego za 2009rok (Tabela przygotowana przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie)

 

2008

KSIĘGOZBIÓR

Księgozbiór w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu z Filią w Zbroszy Dużej  na dzień 31.12.2008, to liczba: 19.966 wol.  tj. 15.233 – Jasieniec oraz 4.733 – Zbrosza Duża

Ta liczba zmniejszyła się ze względu na przeprowadzoną GRUNTOWNĄ SELEKCJĘ KSIĘGOZBIORU w 2008 roku,ale stale jest powiększana dzięki dotacji budżetowej Urzędu Gminy oraz dotacjom celowym przeznaczanym na zakup księgozbioru, np. z Biblioteki Narodowej.

W roku 2008 zakupiono 932 nowych pozycji książkowych na łączną sumę 19.000zł.

 

CZYTELNICTWO

31 grudnia 2008 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu  oraz Filii w Zbroszy Dużej i Punktach Bibliotecznych we Franciszkowie i Woli Łychowskiej mamy: 943 czytelników (427 osób do lat 15)  w Gminie liczącej 5.419 mieszkańców
(stan zaludn. na 31.12.2008)

 Liczba Czytelników w poszczególnych bibliotekach:

 • 738 w Jasieńcu
 • 115 w Zbroszy Dużej
 • 39 we Franciszkowie
 • 51 w Woli Boglewskiej

W ciągu roku 2008 liczba wypożyczeń książek (w całej gminie)wyniosła: 11.551

       17,4 Czytelników na 100 osób.
229,56 wypożyczeń na 100 osób
368,4 książek przypada na 100 mieszkańców

Z czytelni Internetowej skorzystano: 2.150 razy.

 

 

 

2007

KSIĘGOZBIÓR.

Księgozbiór w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu z Filią w Zbroszy Dużej  na dzień 31.12.2007, to liczba:
26.230 wol. tj. 18.129 – Jasieniec oraz 8.101 – Zbrosza Duża

Ta liczba stale jest powiększana dzięki dotacji budżetowej Urzędu Gminy oraz dotacjom celowym przeznaczanym na zakup księgozbioru,  np. z Biblioteki Narodowej.

W roku 2007 zakupiono 630 nowych pozycji książkowych na łączną sumę 12.000zł.

CZYTELNICTWO.

31 grudnia 2007 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jasieńcu  oraz Filii w Zbroszy Dużej i Punktach Bibliotecznych we Franciszkowie i Woli Łychowskiej mamy: 953 czytelników (427 osób do lat 15)  w Gminie liczącej 5.412 mieszkańców
(stan zaludn. na 27.12.2007)

 Liczba Czytelników w poszczególnych bibliotekach:

 • 758 w Jasieńcu
 • 99 w Zbroszy Dużej
 • 53 we Franciszkowie
 • 43 w Woli Boglewskiej

W ciągu roku 2007 liczba wypożyczeń (w całej gminie)wyniosła: 11.423

  17,5 czytelników na 100 osób.
211,1 wypożyczeń na 100 osób
484,7 książek na 100 mieszkańców